Category: Din Sosyolojisi

0

Din Sosyolojisi Elkitabı

Din Sosyolojisi ElkitabıDin çağdaş sosyal hayatın anlaşılmasında incelenmesi gereken temel realitelerden biridir. Elinizdeki editasyon metin din denilen realiteyi farklı boyutlarıyla ele alan yirmi sekiz makaleden...

0

Kimlik Mücadelesinde Alevilik

Kimlik Mücadelesinde AlevilikAlevilik nedir? İslamiyet’le ilişkisi ne? İslam’ın özü veya bir mezhebi mi, yoksa özgün bir inanç örneği mi? Alevilik İslam’ın ilk ayrışmasında mı oluştu,...