Category: Estetik

0

Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı-2

Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı-2Onur Bile Kula, Hegel’in yirmi ciltlik toplu yapıtlarını inceleyerek hazırladığı estetik ve edebiyat kuramı çalışmasının bu ikinci cildinde “sanat güzeli veya...

0

Bedii Terbiye & Estetik Eğitimi

Bedii Terbiye & Estetik EğitimiCumhuriyet’in kurulmasıyla Türk kültür devriminin fitili ateşlenmiş oldu. Bu durum yeni ihtiyaçları ve yeni yaşam biçimlerini beraberinde getirmiştir. Cumhuriyet’in çağdaşlaşma ilkesini...

0

Felsefeden Estetiğe

Felsefeden EstetiğeDoğayı kandıramazsınız. Doğa size ödetir. Kimin hakkını yediyseniz ödetir, yalanlarınızı ödetir, saçmalıklarınızı ödetir. Siz ödemekle kalmazsınız, çocuklarınız da öder. Neden? Çocuklarımızın günahı ne? Çocuklarınızın...

0

Politika Sanat-Estetik Yolunda & ‘Emeğin Ressamı’

Politika Sanat-Estetik Yolunda & ‘Emeğin Ressamı’Türkiye’nin “200 yıllık Batılılaşma” mücadelesinde, hemen hemen her alanda, ne Doğulu ve ne de Batılı diyebileceğimiz olgulara rastlıyoruz. Batı kültür...

0

Modernizme Direnen Estetik

Modernizme Direnen EstetikModernleşme düşüncesi, insanın mümkün tüm pratiklerini evrimci ve ilerlemeci bir çizgide ele alarak insanı “soyut” bir tekçiliğe doğru sürüklerken “yöntemin değil daha çok...

0

Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı-1

Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı-1Alman filozof Weischedel’in deyişiyle dünya tinini kişiliğinde somutlaştıran Hegel’in yirmi ciltlik toplu yapıtları üzerine estetik-kuramsal irdeleme yapan Onur Bilge Kula, toplam...

0

Kur’an ve Estetik

Kur’an ve EstetikOsman Mutluel’in kaleme aldığı Kur’ân ve Estetik kitabının amacı, Kur’ân-ı Kerîm’in bize vermek istediği temel estetik anlayışı ortaya çıkarabilmektir. Tabiatıyla bu kitapta temel...

0

Estetik Boyut

Estetik Boyut“Sanatın evrenselliği tikel bir sınıfın dünyasında ve dünya görüşünde temellendirilemez, çünkü sanat somut bir evrenseli, insanlığı (Menschlichkeit) öngörür ki, hiçbir tikel sınıf, giderek proletarya,...