Category: Örgütler

0

Yönetsel ve Örgütsel Değerler

Yönetsel ve Örgütsel DeğerlerKültür ve Örgütsel Kültürün Kavramsal AnaliziDeğerlerin Kurumsal ÇerçevesiDeğerlerin Oluşmasında Yöneticinin Kişilk FaktörüYönetici Değerlerinin Örgüt Ortamında Uygulamalı Durumu

0

Sendikal Hareket & Yeni Misyon Arayışları

Sendikal Hareket & Yeni Misyon Arayışları21. yüzyılın ilk on yılını tamamladığımız bu dönemde, Türkiye ve dünya yeni sorunlar ve bu sorunlara karşılık yeni umutlarla karşı...

0

Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik

Seçme Yazılarla Örgütler ve YenilikYenilik sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi rekabetle yeniliğin yaratacağı avantajı artırmada son derece önemli olmaktadır. Yenilikte ana sermaye beyin...

0

Kesk Tarihi – II

Kesk Tarihi – IIKESK’i oluşturan sendikalar zor şartlarda kuruldu. Sendika kurucuları ve sendika üyesi çalışanlar hakkında onbinlerce dava açıldı. Sürgünler, ölümler, tutuklamalar ve idarî cezalar...

0

Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş Ülkeler

Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş ÜlkelerDünyanın siyasi tarihini; feodal devletler, imparatorluklar, milli devletler ve nihayet uluslararası örgütler dönemi şeklinde özetlemek mümkündür. Konuları itibariyle iktisadi, siyasi,...

0

Örgütlerde İletişim ve İş Doyumu

Örgütlerde İletişim ve İş DoyumuAnlamak ve anlaşılmak… Küreselleşmenin etkisiyle modern insanın dünyasında pek çok şeyin tek tipleşmesine – iletişimin de bundan payına düşeni almasına –...