Tagged: Ziya Gökalp Kitabı pdf

0

Ziya Gökalp

Ziya GökalpZiya Gökalp, Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki geçiş devri içinde yaşamış, öğretisini önemli bir kısmını savaşlar ve binbir mahrumiyetle dolu olan yıllar içinde...

0

Ziya Gökalp Kitabı

Ziya Gökalp KitabıZiya Gökalp Kitabı Gökalp’in millî sosyoloji anlayışını ve Türk sosyolojisindeki yerini belirlemeye çalışan yazılara yer vermektedir. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, Gökalp’in sosyolojisini, düşüncesini,...