Siyaset Felsefesi Tarihinde Devlet

Siyaset Felsefesi Tarihinde Devlet
Siyaset felsefesi tarihi, insan, toplum ve devlet üçgeninde belirginlik kazanan birçok problemin yanı sıra, devlet probleminin de yoğunluklu bir şekilde tartışıldığı bir alandır. Bu anlamda siyaset felsefesi tarihi, ilkçağdan günümüze kadar bir çok devlet modelinin ve rejiminin ortaya çıkışının tarihidir. İlkçağ’da ideal devlet modelleriyle başlayan siyasal felsefe serüveni, Ortaçağ’da Tanrısal devlet modellerinin, 17. ve 18. yüzyıllarda sözleşmeci devlet teorilerinin, 19. yüzyıldan itibaren ise, Anarşizm, Marksizm, Liberalizm ve Faşizm gibi siyasal ideolojilerin doğuşuna şahitlik etmiştir. İşte elinizdeki kitap, İlkçağdan Aydınlanma’ya devlete ilişkin teorilere ve modern siyasal ideolojiler olarak Anarşizm, Marksizm, Liberalizm ve Faşizm’in devlet anlayışlarına yönelik bir değerlendirmeyi kapsamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir