Category: Erzurum

0

Erzurum Diyalogları

Erzurum DiyaloglarıErzurumlu çayı çok sever. Derler ki: Rize’de yetişir Erzurum’da içilir. Çay iyi olup olmamasına göre çeşitli isimler alır: Davşan gani, nenemin abdest suyi, zeytin...

0

Erzurum & Bir Kentin Solgun Yüzü

Erzurum & Bir Kentin Solgun YüzüErzurum: Bir Kentin Solgun Yüzü, bir kentin zamanlarına bakışın kitabıdır. Aidiyet duygusunun, bir yerin anlamının izlerinden giden yazarın, “çocukluk cennetim”...

0

Erzurum Beylerbeyliği ve Teşkilatı

Erzurum Beylerbeyliği ve TeşkilatıA. ARAŞTIRMANIN MAHİYETİ VE KAYNAKLARININ TENKİDİB. ERZURUM BEYLERBEYLİĞİ’NİN KURULUŞUNA KADAR BÖLGE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ1. Bölgenin Osmanlı İdaresi Dönemine Kadar Tarihçesi2. Bölgede...

0

Erzurum’un Kandilleri

Erzurum’un KandilleriTarihi kayıtlar, Erzurum’da çokça camiinin, medresenin, tekkenin, zaviyenin varlığından bahsetmektedir. Tarihi eserler, onu vücuda getiren milletlerin yeryüzündeki milli imzası, tapu senetleridir. Bu şuurda olan...

0

Yakın Geçmiş Anıları & Erzurum Üzerine Yazılar

Yakın Geçmiş Anıları & Erzurum Üzerine YazılarBugüne kadar pek çok gazete yazısı yazdık Bunlardan çoğu zaman içinde kayboldular.  Kütüphanemize bakarken, yıllar önce Erzurum mahalli gazetelerinde...

0

Kaybolan Şehir Erzurum

Kaybolan Şehir ErzurumErzurum´u anlatmaya onu dillendirmeye kelimeler kâfi gelmeyecek biliyorum; ama kaidedendir her kitaba bir ön söz yazmak diye bizde yazdık bir ön söz. Asırların...

0

Erzurum’da Ziraat Kültürü & Mahalli Ziraat Terimleri

Erzurum’da Ziraat Kültürü & Mahalli Ziraat TerimleriÜlkemiz tarım toplumundan sanayi toplumuna ağır da olsa bir geçiş yaşamaktadır. Şehirlerde nüfusun artmasına rağmen, insanımızın neredeyse yarısı hala...

0

XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri Erzurum

XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri ErzurumToplumların gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurdan birisi şehirlerdi. Üretim-tüketim ilişkileri başta olmak üzere değişik yönlerden şehirlerin ele alınması, devletin...

0

Erzurumlu Emrah / Hayatı ve Şiirleri

Erzurumlu Emrah / Hayatı ve Şiirleri19. Yüzyıl Halk Şairi Erzurumlu Emrah’ın Yaşamına ve sanatına yeni bir bakış açısı getiren bu incelemesinde Orhan Ural Halk Edebiyatı...