Category: Anayasalar

0

Yeni Anayasacılık Neoliberalizmin Hukuku

Yeni Anayasacılık Neoliberalizmin HukukuTürkiye’de birbirinden farklı özlemlerle sahip yurttaşların uzun zamandır hasretle “yeni ve iyi bir anayasa” beklediğini kolayca tahmin edebiliriz. Oysa kendini anayasa meselesinin...

0

Türkiye’de Anayasalar ve Sivil Toplum

Türkiye’de Anayasalar ve Sivil ToplumTürkiye’de “sivil anayasa” yapalım tartışmaları söz konusu olduğunda, çoğu kez 1961 ve 1982 Anayasalarının toptancı bir yaklaşımla ve aynı düzlemde değerlendirilmesi...

0

1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararları

1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi KararlarıKitabın basım aşamasında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri ve henüz sona ermeyen referandum süreci basımı geciktirdi. Parlamento seçimleri sonrası yeni Anayasa yapma...

0

Türk Anayasa Tarihi (1808-2007)

Türk Anayasa Tarihi (1808-2007)Elinizdeki kitap, Osmanlı devleti anayasıcılık hareketi başlangıcı sayılan 1808 tarihli Sened-i ittifak belgesi ile başlayıp, 1839 tarihi Tanzimat Fermanı ve 1856 tarihli...

0

Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti

Anayasa Yargısının Demokratik MeşruiyetiYirminci yüzyılın son çeyreğinden günümüze “Yargı”, tarih boyunca eşine rastlanamayacak bir şekilde siyaset sahnesinde rol almaya başlamıştır. Geç keşfedilmiş güvenilir liman olarak...

0

THEMIS Anayasa Hukuku

THEMIS Anayasa HukukuKitaptaki konuların ana başlıkları:Anayasa Hukukuna GirişTürk Anayasa Tarihi1982 AnayasasıYasamaYürütmeYargıAnayasanın Değiştirilmesi Ek 1 – 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Anayasa değişiklikleriEk...

0

Anayasal Bir Kurum Olarak Milli Güvenlik Kurulu

Anayasal Bir Kurum Olarak Milli Güvenlik KuruluMilli Güvenlik Kurulu, 1961 Anayasası ile ilk kez “milli güvenlik” gibi geniş bir alanda görev almak üzere oluşturulmuş; asker...