Category: Hukuk

0

İslam Hukuk Tarihi

İslam Hukuk TarihiFıkıh tarihini inceleyen hukukçu ve tarihçiler iki ayrı noktadan hareket etmişlerdir. Bazıları hukuku dinî ve ictimaî bir müessese olarak ele almış, onu canlı...

0

Medeni Hukuk

Medeni HukukBETA YAYINCILIKBirinci Kısım: Başlangıç Hükümleri İkinci Kısım: Kişiler Hukuku * Gerçek Kişilik * Tüzel Kişilik * Dernekler * Vakıflar Üçüncü Kısım: Aile Hukuku *...

0

İstiklal Mahkemeleri

İstiklal Mahkemeleriİstiklal Mahkemeleri, Kuvayı Milliye hareketiyle başlayan Kurtuluş Savaşı sırasında ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuştur. Bu mahkemelerin kuruluş amacı, vatana ihanet suçunu en aza indirmek...

0

Devlet/ Demokrasi/ Oligarşi/ Teokrasi

Devlet/ Demokrasi/ Oligarşi/ TeokrasiEdip Yüksel bu kitabında kendi düşünce yapısına ters olmasına rağmen Refah partisinin kapatılmasını özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak görmüş ve Anayasa Mahkemesini...

0

Yeni Anayasacılık Neoliberalizmin Hukuku

Yeni Anayasacılık Neoliberalizmin HukukuTürkiye’de birbirinden farklı özlemlerle sahip yurttaşların uzun zamandır hasretle “yeni ve iyi bir anayasa” beklediğini kolayca tahmin edebiliriz. Oysa kendini anayasa meselesinin...

0

Türkiye’de Anayasalar ve Sivil Toplum

Türkiye’de Anayasalar ve Sivil ToplumTürkiye’de “sivil anayasa” yapalım tartışmaları söz konusu olduğunda, çoğu kez 1961 ve 1982 Anayasalarının toptancı bir yaklaşımla ve aynı düzlemde değerlendirilmesi...

0

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

Osmanlı-Türk Anayasal GelişmeleriBu kitap, Çokuluslu Osmanlı İmparatorluğu’ndan yola çıkarak Türkiye’de Ulusal Devletin Kuruluşu ve Çok Partili Rejim başlıkları altında anayasal değişme sorunlarına ışık tutmaya çalışıyor.

0

1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararları

1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi KararlarıKitabın basım aşamasında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri ve henüz sona ermeyen referandum süreci basımı geciktirdi. Parlamento seçimleri sonrası yeni Anayasa yapma...

0

Özel Yaşamın Korunması Hakkı

Özel Yaşamın Korunması HakkıOzel yaşam hakkı, gerek uygulama alanından gerekse kamusal makamların ve hatta ozel hukuk kişilerinin mudahalelerine acıklığından oturu, bir akademik calışma konusu olmak...