Category: Hukuk

0

Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci

Cezasızlık Sorunu: Soruşturma SüreciTürkiye’de süreklilik gösteren bir devlet geleneği olarak “cezasızlık”, kamu görevlilerinin ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu hallerde yaygın olarak karşımıza çıkan bir...

0

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Genel HükümlerKitabın Bölüm Başlıkları: – Ceza Hukuku Düzeni– Davranış Normu Olarak Ceza Hukuku– Ceza Normunun Kaynağı– Ceza Normunun Sınırları– Ceza Normunun Tasnifi– Ceza...

0

İslam Ceza Hukuku

İslam Ceza Hukuku, adlı kitabı ziyaretçilerimizin çok istemesi sebebi ile alıp pdf formatına getirmiş bulunmaktayız. Prof. Dr. Abdullah Çolak isimli yazarımızın yazdığıİslam Ceza Hukuku kitabı...

0

Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Kanunlar

Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili KanunlarCeza Muhakemesi KanunuCeza Muhakemesi Kanununun Yürürlük veUygulama Şekli Hakkında KanunCeza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında KanunPolis Vazife ve Salâhiyet KanunuKabahatler KanunuTanık...

0

Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı

Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme HakkıÖrgütlerin hizmet verdikleri toplum kesimleriyle iletişim ve etkileşime girmeleri karşılıklı güven ve işbirliğine zemin hazırlayarak amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak...

0

İcra İflas Kanunu Kenar Fihrisli

İcra İflas Kanunu Kenar Fihrisli, adlı kitabı ziyaretçilerimizin çok istemesi sebebi ile alıp pdf formatına getirmiş bulunmaktayız. Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez isimli yazarımızın yazdığıİcra İflas...

0

Gerekçeli TTK Türk Ticaret Kanunu

Gerekçeli TTK Türk Ticaret Kanunu, adlı kitabı ziyaretçilerimizin çok istemesi sebebi ile alıp pdf formatına getirmiş bulunmaktayız. Başak Başoğlu isimli yazarımızın yazdığıGerekçeli TTK Türk Ticaret...