Category: Akımlar

0

Fenomenoloji Üzerine Beş Ders

Fenomenoloji Üzerine Beş DersBu kitap Husserl’in 1907’de Göttingen Üniversitesi’nde Fenomenoloji üzerine verdiği beş dersin metnini bir araya getirmektedir. Husserl bu Beş Ders’te fenomenolojisinin ana savlarını...

0

Yaradılışçı Düşünce ve Temel Olgular

Yaradılışçı Düşünce ve Temel OlgularDünyanın var oluşundan itibaren insanoğlu çeşitli inanış gruplarına dahil olmuştur. Günümüze kadar her bireyin kendi doğrusu kendisi için odak noktası olmuştur....

0

Modernizm

ModernizmModernist akım, on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarının yazınsal temellerini köklü bir biçimde değiştirmiştir ve bu akımın etkileri günümüzde halen görülmektedir. Modernizm, yazınsal...

0

Hermeneutik ve Tin Bilimleri

Hermeneutik ve Tin Bilimleri“Ben çağdaş bilimsel düşüncenin her bir öğesini insani varoluşun bütünlüğüne bağlıyorum.” Modern zamanların başlamasıyla birlikte “bilim” kavramının doğa bilimleri modeline göre anlaşılması,...