Category: Kurumlar

0

Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans

Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik PerformansKurumlar, nasıl değişir ve nasıl kalıcı olabilir?.. Yerleşik birçok kavrama meydan okuyan bu çalışma, uzun zaman dilimleri içinde ekonomilerin büyük...

0

Dünya Ekonomisine ve Siyasetine Yön Veren Örgütler

Dünya Ekonomisine ve Siyasetine Yön Veren ÖrgütlerYakup Ataş, bu çalışması ile dünyamızı yöneten gizli olmayan örgütler hakkında kısa kısa bilgiler ile okuyucuya beyin jimnastiği yaptırıyor.

0

Kamu Mali Yönetimi / Mali Kurumlar

Kamu Mali Yönetimi / Mali KurumlarKamu Mali YönetimiTBMM, Bakanlar Kurulu ve BaşbakanlıkMaliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığıİcracı Diğer BakanlıklarHazine Müsteşarlığı ve...

0

Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk

Kurum İmajı ve Sosyal SorumlulukGünümüzde bir işletmenin ayakta kalabilmesi, kar elde edebilmesi ve daha da önemlisi varlığını sürdürebilmesi için, işletme içinde ve dışında iyi bir...

0

Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri

Uluslararası Kurumların Değişen RolleriKüreselleşmenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde negatif ve pozitif dışsallıklar meydana getirdiği sıklıkla tartışılan bir konudur. Bu çerçevede küreselleşmenin bazı önemli...

0

Hazine

HazineDr. Mahfi Eğilmez, çoğumuz için bir “bilmece” olan Hazine’nin yapısını, işleyişini ve tarihsel evrimini bu kitapta akıcı bir üslupla özetliyor. Kamu maliyesi ve kamu ekonomisi...

0

İller Bankası

İller Bankası, adlı kitabı ziyaretçilerimizin çok istemesi sebebi ile alıp pdf formatına getirmiş bulunmaktayız. B. Süer isimli yazarımızın yazdığıİller Bankası kitabı sizlerde indirip okuyabilir veya...