Category: Edebiyat Tarihi

0

Türk Halk Şiirinde Şekil ve Türler

Türk Halk Şiirinde Şekil ve TürlerAhmet Talât Onay’ın ününü sağlayan eserlerinin başında Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i gelir. Yazar bu eserinde, örneklerden hareketle halk şiirinin...

0

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Hulusi Geçgel)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Hulusi Geçgel)Cumhuriyet dönemi, toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi, edebiyatta da büyük değişimlere ve gelişmelere yol açmıştır.Bu hareketli dönemde, batılı klasiklerin...

0

Modern Arap Edebiyat Tarihi (20.yüzyıl)

Modern Arap Edebiyat Tarihi (20.yüzyıl)Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yarım asır içinde Arap edebiyatı bazı bakımlardan önceki yüzyıllardakinden daha hızlı gelişmiştir. Bu gelişim büyük çapta, bu...

0

Türk Edebiyatı Tarihi 2 (Ansiklopedik)

Türk Edebiyatı Tarihi 2 (Ansiklopedik)Türkiye’ de edebiyat tarihi denildiğinde ilk akla gelen ad Atilla Özkırımlı’ dır. Bu önemli yapıt onun onlarca yıllık deneyimlerinin ve titiz...

0

Türk Edebiyatı Tarihi 1 (Ansiklopedik)

Türk Edebiyatı Tarihi 1 (Ansiklopedik)Türkiye’ de edebiyat tarihi denildiğinde ilk akla gelen ad Atilla Özkırımlı’ dır. Bu önemli yapıt onun onlarca yıllık deneyimlerinin ve titiz...