Category: Sosyal Bilimler

0

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma YöntemleriSosyal bilimler alanında lisans ve lisan üstü düzeylerde “bilimsel araştırma yöntemleri” ile ilgili pek çok ders okutulmaktadır. Anayasada, eğitimle ilgili yasalarda, öğretim programlarında...

0

Benzerlik Analizleri

Benzerlik AnalizleriSosyal Bilimlerde gerçekleştirilen istatistik analizlerde sıklıkla kategorik veya sıralı kategorik verilerden yararlanılmaktadır. Bu tip analizlerde verilerin niteliklerine uygun yöntemlerin kullanılması büyük önem taşımaktadır.Kitapta, veri-ölçek...

0

Örneklerle Veri Analizi SPSS Uygulamalı

Örneklerle Veri Analizi SPSS UygulamalıBu kitapta, araştırmacı ve/veya öğrencilerin, sosyal bilimler alanından geldiği ve belirli bir istatistik altyapısı olduğu varsayılarak konular ele alınmıştır. Kitapta ilk...

0

Karşılaştımalı Endüstri İlişkileri

Karşılaştımalı Endüstri İlişkileriBu kitabın konusunu farklı özelliklere sahip ülke örneklerinin endüstri ilişkileri sistemlerinin araştırılması oluşturmaktadır. Kitabın düzenlenmesinde yatay karşılaştırma yöntemi kullanılmış olup her ülke örneği...

0

Sosyal Bilim Metodolojisi

Sosyal Bilim MetodolojisiSosyal bilim metodolojisinin temel prensiplerini özlü ve eleştirel bir biçimde anlamaya ve doğru olarak uygulamaya duyulan ihtiyacın motive ettiği bu kitap, en azından...

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları 0

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları

Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları“Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metot ve Teknikleri” adlı kitabımızın “Söz Başı”nda: “Zaman içerisinde meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin...

0

Modern Araştırmacı

Modern AraştırmacıBu anlamda yazma tekniklerinden çeviri uğraşının inceliklerine, kütüphanelerin kullanımından not tutmanın yöntemlerine kadar pek çok önemli konuya kısa ama yerinde değinmelerle açıklık getiriyor…