Category: Sosyal Bilimler

0

Sosyal Bilgilerin Doğası

Sosyal Bilgilerin DoğasıElimizdeki bu kitap; sosyal bilgiler alanının kapsamı ve içeriğinin ne olduğunun hem ortaya çıktığı ülke olan ABD’de hem de diğer ülkelerde anlaşılmasında etkili...

0

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve TeknikleriAraştırma soru sormakla başlar. Bilgiye erişmek ve bilginin doğru kullanımı araştırmacının temel uğraşlarından birisidir. Araştırma yapma ve sonuçlarını doğru yorumlamanın önemi günümüzde...

0

Siyasal ve Sosyal Bilimler Makaleler 2

Siyasal ve Sosyal Bilimler Makaleler 2Türkiye’de düşünce tarihi, din ve siyaset sosyolojisine yaptığ önemli katkılar nedeniyle düşünce hayatımızın öndegelen isimlerinden biri olan Şerif Mardin, toplumumuzda...

0

Küreselleşme ve Sosyal Bilimler

Küreselleşme ve Sosyal BilimlerKapitalizmin yeni bir adı ve ifadesi olan küreselleşme, sosyal bilimler üzerinde etkili olan bir süreçtir. Küreselleşme-sosyal bilimler ilişkisi ile kapitalizm-sosyal bilim ilişkisi...

0

Bireylerle , Ailelerle Gruplarla ve Toplumla Sosyal Hizmet

Bireylerle , Ailelerle Gruplarla ve Toplumla Sosyal HizmetSosyal hizmet mesleğinin temel argümanı, bireylerin ve ailelerin gereksinimlerinin yaşadıkları sosyal çevrede karşılanabilmesi, birey-toplum etkileşiminin, gelişmiş ülkelerdeki biçimde...

0

Yükselen Duvarlar, Zayıflayan Egemenlik

Yükselen Duvarlar, Zayıflayan EgemenlikBerlin Duvarı’nın yıkılışından sadece yirmi yıl sonra, neden birçok devlet sınırlarına duvar çekme yarışına girdi? Her şeyin küreselleşmesinden büyük bir hoşnutlukla söz...

0

Bilim Olarak Sosyal Teori

Bilim Olarak Sosyal TeoriBu kitap, bilim felsefesiyle ilgilenen bir sosyolog ile sosyal bilimler ve bilimsel yönteme ilişkin sorunlarla ilgilenen bir felsefeci tarafından yazılmıştır. Kitapta, sosyal...

0

Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi

Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi“Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi, modern sosyal bilimin mahiyeti ve halihazırdaki konumuna nasıl bir süreçle geldiği hakkında bir çalışma. Sahip olduğumuz...