Category: Bilim-Mühendislik

0

Gelecekte Bilim & Bilimde Son Gelişmeler

Gelecekte Bilim & Bilimde Son GelişmelerBu kitapta gezegen bilimciler, astrobiyologlar, bilişsel bilimciler, fizikçiler, biyologlar, evrenbilimciler, nörologlar, nörobiyologlar bilimin günümüzde ulaştığı sınırı gözler önüne sererken, yakın...

0

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma YöntemleriSosyal bilimler alanında lisans ve lisan üstü düzeylerde “bilimsel araştırma yöntemleri” ile ilgili pek çok ders okutulmaktadır. Anayasada, eğitimle ilgili yasalarda, öğretim programlarında...

0

Mühendisler için Malzeme Bilimine Giriş

Mühendisler için Malzeme Bilimine GirişMalzeme bilimi ve mühendisliğine dair ilk ders olarak malzeme bilimi, makina, inşaat ve diğer mühendislik bölümlerinde okutulan Mühendisler için Malzeme Bilimine...

0

Metodoloji

MetodolojiBu eser İsmail Hakkı İzmirli’nin “Fenni Menahic” “Metodoloji” adlı eseridir. Eser 1329/1911 tarihinde yaklaşık olarak yüz yıl önce II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı alfabesi ile basılmıştır....

0

İslam Astronomi Tarihi

İslam Astronomi TarihiKur’an’ın insanları yer ve gök üzerinde düşünmeye sevketmesi, Hz. Peygamber’in zamanının teknik bilgi ve tekniğine sahip çıkması, namaz, oruç ve hac gibi ibadet...

0

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi1 Etin Histolojik Yapısı2 Ette Kesim Sonrası Görülen Değişiklikler3 Etlerin Soğutulması ve Dondurulması4 Et Üretiminde Kullanılan Makineler, Temel İşlemler, Hammade ve...

0

Türk Sosyolojisinde Metodolojik Değişmeler 1980-2003

Türk Sosyolojisinde Metodolojik Değişmeler 1980-2003Evrensel bir sosyoloji anlayışı var mıdır? Türk sosyolojisi nasıl bir evrim yaşıyor? Bu çalışmada son dönem olarak nitelediğimiz 1980-2003 dönemi Türk...

0

Benzerlik Analizleri

Benzerlik AnalizleriSosyal Bilimlerde gerçekleştirilen istatistik analizlerde sıklıkla kategorik veya sıralı kategorik verilerden yararlanılmaktadır. Bu tip analizlerde verilerin niteliklerine uygun yöntemlerin kullanılması büyük önem taşımaktadır.Kitapta, veri-ölçek...